Welkom

Onze firma, opgericht in 1972, richt haar activiteiten op de invoer en distributie van exclusieve huishoud-, tafel- en keukenartikelen. Meer dan 40 jaar ervaring,

 het continue aanbod van nieuwe producten 

en de dienst naverkoop maken het succes van Anbel en haar klanten.

 

Door onze vele internationale relaties, kunnen wij producten aanbieden die beantwoorden 

aan de huidige en steeds wijzigende vraag van professionelen en particulieren.

 

Ons merkenaanbod is aangepast aan onze professionele klanten, voor wie tevredenheid onze eerste zorg is.

Bienvenue

Notre société, fondée en 1972, focalise ses activités sur la distribution de marques exclusives d’articles ménagers, de table et de cuisine. 

Plus de 40 ans d'expérience, l’offre continue de nouveaux produits et le service après vente font le succès d’Anbel et de ses clients.

 

Nos nombreuses relations internationales nous permettent de présenter des produits qui répondent à la demande actuelle et changeante des professionnels et des particuliers. Notre offre de marques est adaptée à notre clientèle professionnelle, que nous souhaitons satisfaire à tous points de vue.